ALBA Nyt

OPDATERING PR. 21. MAJ 2021:

Følgende opdatering kan også findes på www.basket.dk:


Opdatering 21. maj

Fra fredag den 21. maj 2021 ændres coronapas-ordningen, så foreningslivet fremover kun er forpligtet til at tage stikprøver én gang i døgnet. Stikprøvekontrollen bygger på tillid til, at det enkelte voksne medlem sørger for at have et gyldigt coronapas før idrætsaktiviteten. 

En anden vigtig ændring, der træder i kraft fredag den 21. maj, er, at der ikke længere skelnes mellem indendørs idrætter med og uden fysisk kontakt. 

Fra fredag den 21. maj gælder følgende:
Indendørs idræt:

 • Indendørs basketball er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Kontaktsport - også med kropskontakt - er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
 
Regler for coronapas ved indendørs idræt:
 • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs basketball. 
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
 • Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet. 
Reglerne for, hvornår et coronapas er gyldigt, er ændret til følgende:
 • Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
 • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
  eller
 • Et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløbs første dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Tidligere opdatering:

Kære medlemmer, forældre og trænere

Vi er i bestyrelsen meget glade for at vi nu kan komme tilbage til hallen og træne med alle vores ungdomshold.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at alle regler og retningslinier overholdes og skal kunne tage del i smitteopsporing i tilfælde af smitte.
Det er derfor en forudsætning at følgende regler overholdes ved indendørs træning i Engholmhallen:
 • Det er IKKE tilladt for forældre at være i hallen, heller ikke ganske kortvarigt for at aflevere eller hente deres børn. Dette skal ske på parkeringspladsen. For børn under 7 år, kan én forælder aflevere og/eller hente, men IKKE opholde sig i hallen under træningen. Hvis en træner oplever at dette ikke overholdes, skal bestyrelsen underrettes.
 • Hvis I som forældre har brug for at komme i kontakt med jeres barns træner, skal I henvende jer telefonisk eller via mail. Hvis dette ikke er muligt, så kontakt en fra bestyrelsen.
 • I tilfælde af smitte bedes I kontakte vores kasserer Christina Lendal på telefon 42463320. Hvis hun ikke træffes, så læg en besked. Det er yderst vigtigt at bestyrelsens orienteres om evt. smittetilfælde så hurtigt som muligt.
 • Hvis en spiller, der ikke er medlem af ALBA, deltager i en prøvetræning, skal træneren have navn og telefonnummer oplyst. Disse informationer opbevares i max. 14 dage.
 • Alle spillere og trænere skal bære mundbind i hallen og omklædningsrum, dog ikke under træning.
 • Bestyrelsen opfordrer trænere samt spillere over 12 om at følge myndighedernes anbefaling om at lade sig teste regelmæssigt.
Vi forventer, at der vil være sprit tilgængeligt udenfor hallen men opfordrer dog alle spillere og trænere medbringer håndsprit til eget brug.
Vi håber at genåbningen fortsætter, så vi også snart kan få vores voksenhold tilbage i hallen.
Bedste hilsner
Bestyrelsen


Man kan følge alle ALBA's hold på
MVP Live protokol-app'en - læs mere her:

https://www.basket.dk/Scoringsprotokoller--MVP-App
 

Ordinær generalforsamling i ALBA 18. juni 2020

Efter den ordinære generalforsamling i ALBA den 18. juni 2010 og den efterfølgende konstituering
består bestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand: Lis Harmundal (U15H)
Næstformand: Nicolai Leth Christiansen (U13H)
Kasserer: Christina Gantzel Lendal (U15H)
Sekretær/Bestyrelsesmedlem: Stine Monberg Bruun (DMO)
Bestyrelsesmedlem: Lena Bøttger (U15H)
Referatet af generalforsamlingen og formandens beretning vil blive tilgængeligt i menuen "Om os" -> "Referater" snarest.
 
 
Køb dit ALBA tøj i ALBA Webshop
Køb det sejeste ALBA tøj: Spillertøj, hoodies, shooting shirts, tasker m.m.
Klik ind her og find dit nye ALBA tøj!
 
 
 
Støt vores ALBA sponsorer...

Billedresultat for nordea fonden logo Billedresultat for willis tower watson logo